Dick Harrison om kaperi ur ett internationellt perspektiv

Detta inlägg postades i Tidigare i projektet den av .

Idag har Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, föreläst för aktörerna inom projekt B2H på Vikarvet. Intresset var stort då Dick belyste kaperiet ur ett internationell perspektiv men också gav exempel på hur kaperiet bedrivits i Norden och längs Bohuskusten under århundradena. Havets historia har ofta kommit i skymundan i nutida historiebeskrivningar och Dick menar att:

Skulle vi sätta ljus på detta område och granska källorna vore det mycket möjligt att vi därefter skulle vara tvungna att skriva om den nationella historien.

 

Dick Harrison föreläser på Viakrvet

Dick Harrison föreläser på Viakrvet