Projektets beskyddare

I nuläget är en av de främsta målsättningarna med Skagerraks Kapare att samla in uppgifter om kaparverksamheten i Bohuslän under 1700-talet. Här vill vi gärna ta del av historier och sägner som förts vidare inom familjer och släkter via muntlig tradition, eller framkommit genom släktforskning.

Det är viktigt att de historiska fakta som återges är väl underbyggda och även styrks av den etablerade forskningen. Här har flera personer bidragit på olika vis. Historiker som Dick Harrison och Lars Ericson Wolke är bland annat med och faktagranskar det material som används inom projektet Skagerraks Kapare.

Lysekils kommun vill rikta ett stort tack till följande personer:

  • Dick Harrison, författare och professor i historia vid Lunds universitet.
  • Lars Ericson Wolke, författare och professor i historia vid Försvarhögskolans militärhistoriska avdelning i Stockholm. Lars Ericson Wolke är även docent i militärhistoria vid Åbo Akademi.
  • Joachim Östlund, FD historiker vid Lunds universitet.
  • Lars-Erik Hammar, kulturutvecklare, antikvarie och processledare på Västarvet, Västra Götalandsregionen.
  • Lena Mossberg, författare och professor i marknadsföring vid Göteborgs universitet.
  •  Ulla Magnusson Lindbom, tidigare internationell modell, yrkesverksam konstnär och kulturambassadör i Lysekilsområdet.