Om projektet

Skagerraks Kapare genom historien och in i framtiden

Bakgrund

En höstruskig kväll i november år 2010 bjöds det på föreläsning med temat Havet som förenar – om Bohuslän och sjöfararnas historia i den stora samlingslokalen på Oscars i Lysekil. Nära trehundra personer hade trotsat regn och blåst och kommit för att lyssna till Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Kvällen var startskottet för en process kring återfinnandet av en, i många stycken gömd och glömd, historia om kapare längs Bohuskusten. Historien om kaparväsendet vecklade upp sig och intresset var stort. Harrisons framställning berörde och skapade en önskan om att dela med sig av egna familjeberättelser.

Intresset var även stort när den första Nordiska Kaparkonferensen hölls 2011 och gensvaret från intressenter, sakkunniga och forskare var mycket positivt. Dagarna i november, med ett upprivet och grånande hav utanför fönstren på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil, bjöd på spännande diskussioner, kunskapshöjande föredrag och idégenerering inför det fortsatta arbetet. Syftet med konferensen var att bygga en gedigen forsknings- och kunskapsgrund för projektet med arbetsnamnet Skagerraks Kapare. Genomgående var deltagarna positiva till utvecklingen av ett kulturturistiskt projekt med fokus på den nordiska kaparhistorien.

Parallellt initierades ett samarbete mellan Bohusläns hembygds­förbund, Bohusläns museum, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland och Lysekils kommun för att gemensamt arbeta med det maritima kulturarvet och temat Skagerraks Kapare. Särskilt fokus har lagts på hur havets historia förenar människor och skapar förutsättningar för nutida upplevelser. Samarbetet pågår och utvecklas vidare för varje år.

En rad publika aktiviteter har genomförts under åren 2010-2021. Bland annat har spännande släktberättelser framkommit och idag levande släktingar till kapare har berättat sin historia. Utställningen ”Svarta Örnen” öppnade ursprungligen på Havets Hus i Lysekil sommaren 2014, producerad och namngiven med hjälp av klass 4 på Gullmarsskolan. Med fakta som underlag har barnen tillsammans med utställningsproducent och engagerade lärare skrivit egna berättelser och beskrivit vad de var intresserade av att se i utställningen. Berättelserna finns sammanställda i skriften ”Barnens kaparberättelser – Peppe & Storbyxan plus tolv andra äventyr”.

Levande kulturarv och delaktighet

Arbetet med utställningen om kapare har varit en del av många olika aktiviteter med totalt över fyratusen deltagare, allt genomfört inom ramen för processen Skagerraks Kapare. Samverkansparters har varit många och samarbetet har skett utifrån en gemensam värdegrund med ledorden inspiration, delaktighet och öppenhet och med målsättningen att främja allas möjlighet till upplevelser, lärande och ett levande kulturarv. Aktörerna som varit med och tolkat och förmedlat historien har bland andra varit eldsjälar, allmänhet, studie­förbund, kommuner, konstnärer, näringsidkare, forskare och institutioner. Processens byggstenar har varit tvärvetenskap, kommunikation och dialog utifrån ett folkbildningsperspektiv.

Utgångspunkt har tagits i det immateriella kulturarvet, lokal utveckling samt i att skapa förutsättningar för människor att känna stolthet över sin historia och nytta i skapandet av upplevelser.  Arbetsmetodiken baserar sig på interpretation, som handlar om gemensamma lärande­processer där kultur- och naturarv bidrar till att skapa mening för människor. Här är det viktigt att hela tiden ställa sig frågan kring vem som äger, eller tar sig rätten att tolka historien och förmedla den.

Tematiken Skagerraks Kapare utvecklades också genom Interregprojekt Business to Heritage 2012–2014 samt projekt Urban Platsinnovation 2015-2018 inom ramen för Sverige-Norge programmet. En mängd aktiviteter skedde såsom uppförandet av ett 1700-tals inspirerat lekskepp, utställning i skolorna, musikalisk historielektion och konsert med Stefan Andersson, upplevelseföredrag och föreläsningar med Dick Harrison, studiebesök, upplevelseguidningar, studiehandledning, studiecirklar, broschyr, dokumentärfilmsvit, workshops, barockfestival, kaparlajv, nätverk, mässor, pågående masteruppsats och inte minst hemsidan www.skagerrakskapare.se

Vandringsutställning

Utställningen, som tidigare visats på Havets Hus, Vikarvet i Lysekil, Båt & Sjöfartsmuseet i Onsala samt på Bohusläns museum har omformats till en vandringsutställning med tillhörande upplevelsekoncept i form av ”unboxing”.

Först ut att visa den nya versionen av utställningen var Morlanda hembygdsförening 2019. Föreningen firade 70-års jubileum under en vecka och i programmet ingick bl.a. Skagerakks Kapareutställningen, aktiviteter unboxing, repslagning, kapardag med kaparkapten Casper Jörgensen som anlände med sin skuta och mycket mer.

Bilder från föreningens hemsida från kaparedagen och på aktiviteten unboxing:
https://www.morlanda.org/index.php?page=arkiv/arkiv-2019-07-05
https://www.morlanda.org/index.php?page=arkiv/arkiv-2019-07-06

Under 2020 kunde utställningen upplevas hos Flatö-Malö hembygdsförening där den visades i skolhuset under drygt en månad. Några röster från föreningen efter utställningen:

Tack vare hemestrar och kapare har vi haft många fler besökare än vanligt. Mellan 550 och 600!Kaparutställningen var mycket uppskattad.
Synd att vi inte hade större rum så allt hade fått plats.
Barnen var ju mest intresserade av kistan, ibland tog de över demonstrationen och berättade för andra gäster.
Intressant också att det kom släktingar till kapardrottningen på besök.
Skagerraksutställningen blev mycket lyckad och vi har haft många besökare i sommar på museet, säger Knut Thorberntsson, ordförande Flatö-Malö hembygdsförening

Även Åstols hembygdsgrupp, stod som värdar för utställningen under sommaren 2020 när den visades i Röda stugan under ca en vecka. Fina foton på skutor från skutträff Åstol kompletterade utställningen och dessa får nu fortsatta följa med utställningen. Stort tack till Åstol för bidraget!

För mer information om utställningen Skagerraks Kapare och kommande aktiviteter kika gärna i vårt kalendarium.

Varmt välkommen att delta i ett historiskt nutida kaparäventyr!
//Cia Säll, destinationsstrateg avdelning för hållbar utveckling Lysekils kommun
juni 2021

Vill du veta mer kontakta gärna:
Ebba Jacobsson, Studieförbundet Vuxenskolan, ebba.jacobsson@sv.se
Marika Russberg, Bohusläns Hembygdsförbund,, marika.russberg@bohuslansmuseum.se
Cia Säll, Lysekils kommun, cia.sall@lysekil.se

Innerligt tack till alla ni som bidragit under åren:

Aktörsnätverket ”Sillen som kulturbärare”
Alsin Design
Anders Bertrandsson, Orust kommun
Anette Bargel, Affärsnyttig webb & PR
Anja Praesto, skribent
Ann-Sofie Hillerström, kaparättling
Ateljé Gert Alehall
Baxna kommunikation
Berättargruppen 3:e Vingen
Bohusläns hembygdsförbund
Bohusläns museum
Bokia Lysekil
Brastads Folkets Hus
Båt & Sjöfartsmuseet i Onsala
Cicignon Skole, Fredrikstad
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Dick Harrison, professon i historia vid Lunds universitet
Drumlin Ecokonsult
Ekman Snickeri
Elsa Bergh, Karlsson Barock
Flatö-Malö hembygdsförening
Forum för Historiska Danser
Fredrikstad kommune
Fredrikstad museum
Grand Hotel, Lysekil
Granliden Produktion AB
Gun Jarnedal, muntlig berättare
Göteborgs Stadsmuseum
Havets Hus
Hemslöjdsföreningar
Herman Hansson, illustratör
Hilight AB
Hunnebostrands Folkets Hus
Innovatum ACT
Iréne Hansson, mezzo sopran
James Holm, skådespelare
Jan Hognert, kaparättling
Jenny Persson, Innovatum
Karlsson Barock
Klass 4 år 2014, Gullmarsskolan
Kristin Svensson, Fornfela
Kultur- och fritid, Lysekils kommun
Kulturarvsföreningar
Kyrre Sæther, inspiratör Fredrikstad
Landsarkivet, Göteborg
Lars Ericson Wolke, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm
Lars-Erik Hammar, Västarvet
Lennart Walldén, Innovatum
Lysekils Folkets Hus
Lysekils Kulturvecka
Lysekils Turistinformation
Malin Wallin, utställningsproducent
Maria Jämting, VD Havets Hus
Maria Rossövik, Sagokompaniet
Maria Seipel, Grafisk Designer
Marianna Andersson, Fyrbodals kommunalförbund
Maritims Center Isegran/Fredrikstad
Mattias Grapenfelt, föreläsare värdskap
Morlanda hembygdsförening
Morlanda hembygdsförening
Musikskolan Lysekil och FLO-orkestern
Pensionat Granliden Produktion AB
Per Gustafsson, muntlig berättare och författare, Sagomuseet Ljungby
Pontus Johansson, utställningsproducent
Röe gård
Samhällsföreningar
Sara Andreasson, illustratör
Slöjd i väst/Slöjd & byggnadsvård, Västarvet
Soundmark
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Tommy Gustafsson Design
Ulla Magnusson Lindbom, konstnär
Vikarvet Lysekil
Åstols hembygdsgrupp