Kända sjöfarare

I den svenska kaparhistorien är det några namn som sticker ut mer än andra.

  • Lars Gathenhielm, mest känd som Lasse i Gatan, var en omtalad kaparredare från Onsalahalvön söder om Göteborg. Han ägde runt 50 fartyg som härjade i Skagerrak, Kattegatt och långt ut på Nordsjön i början av 1700-talet.
  • Ingela Gathenhielm var hustru till Lars Gathenhielm. Efter sin makes död (han dog endast 28 år gammal i tuberkulos) klev hon fram och styrde familjens kaparverksamhet med järnhand ytterligare ett par år, fram till 1721.
  • Peter Tordenskjold. Dansk-norsk kapten som hjälteförklarats för sina militära insatser mot Sverige och som blev Lars Gathenhielms ärkefiende. Han stred flera gånger mot den svenska flottan där även Lars Gathenhielms styrkor var inblandade. Tordenskjold försökte bland annat inta Göteborg men hindrades främst tack vare Gathenhielms kapare.

Framgång för Tordenskjold…

En av de mest omtalade och största framgångarna för Tordenskjold skedde i fjorden Dynekilen norr om Strömstad 1716. Där lyckades han överraska och slå ut en viktig svensk transportflotta som skulle bistå Karl XII:s armé i Fredrikstad. Gathenhielms kapare var med och stred, men fick alltså se sig besegrade denna gång.

…och nederlag

En annan intressant historia utspelade sig 1717 i Brofjorden, strax norr om Lysekil. En dansk-norsk flotta under ledning av Tordenskjold seglade då långt in i fjorden med fem, sex skepp för att övermanna den svenske amiralen Olof Strömstierna som befann sig på sin gård Vese. Men amiralen var på sin vakt och började beskjuta fienden. Tordenskjolds flotta tvingades vända ut igen, men då gick ett av hans skepp på grund och började sakta sjunka ner mot lerbottnen. Där kan man i dag se spanten sticka upp, och därunder i leran lär skeppet ligga bevarat i stort sett intakt.