Berättarkväll i Grönemad

Detta inlägg postades i Tidigare i projektet den av .

Skagerraks Kapares historia presenterades vid berättarkväll på verandan

Berättarkvällen arrangerades en vacker sommarkväll i juli av Grönemads Samhällsförening och temat för kvällen var bland annat historier från hembygden, Skagerraks Kapare och havsrelaterade sagor och sägner. Grönemad är beläget vid havet två kilometer nordväst om Grebbestad i norra Bohuslän. Grönemad var från början enbart utmarker till bondgårdar, men förvandlades vid 1900-talets början till ett litet samhälle med fiske, stenhuggeri och olika småindustrier. Av det finns nu inte mycket kvar. Idag är Grönemad istället ett mycket omtyckt område för både åretrunt- och fritidsboende.

Bohuslänsk historia, sanning och sägner

Grönemads Samhällsförening är en ideell förening som har till uppgift att arbeta för grönemadsbornas bästa, skapa god samhällsanda och ökad trivsel. Som ett led i detta strandstädas det, tänds brasor vid påsk och valborg, firas midsommar och arrangeras olika sociala aktiviteter såsom Grönemadsdagen samt berättarkvällar på verandan.Denna kväll stod Frank Ulmestrand, barnfödd i Grönemad, för de första berättelserna från sin fars och farfars tid. Därefter berättade Cia Säll om myter och sanningar kring de kaparen som under framför allt 1700-talet var en del av Bohusläns historia. Kvällen avslutades med spännande havsrelaterade sagor och sägner som Gun Jarnedal bjöd på.

Foto av föredragshållare

Foto av projektledare Cia Säll som berättar Skageraks kapare.Gun Jarnedal och Cia Säll berättar bohuslänska sagor och sägner och om Skagerraks Kapare