Vad hände på Västerhavet för 300 år sedan?

Utanför Bohusläns karga kust, där vi i dag njuter av blått hav och skimrande granitklippor, finns en mörk men spännande historia. En historia som är både otäck och intressant. Kittlande för vissa, skamfylld för andra. Men som de flesta av oss inte vet så mycket om.

Den handlar om hårda sjöslag mellan fiendeländer, om värdefulla laster som fraktades på de viktiga vattenvägarna och om hur handelsskepp plötsligt kunde gå på grund i stormigt hav – eller övermannas av pirater och kapare.

Kungligt tillstånd

Så länge människorna har färdats över Skagerrak och Kattegatt, och ända fram till 1800-talets första hälft, har plundring och bataljer förekommit utanför Sveriges västkust och långt in i Östersjön.

I början av 1700-talet pågick dessa aktiviteter särskilt intensivt. Då hade vissa skepp kungligt tillstånd att kapa genom så kallade kaparbrev. Kaparbreven gav laglig rätt att plundra och erövra skepp från fiendeland. Men vissa frestades förstås att glida över från lagligt kaperi till illegalt sjöröveri.

Det är främst denna historia om Skagerraks kapare som nu ska berättas, men också om hur människorna levde på kusten vid denna tid och hur de tänjde på gränserna för att överleva.

Vandringsutställning

Berättelser och fakta om kaperiet och dess tidsepok finns gestaltade i en vandringsutställning. Är du intresserad av att besöka utställningen eller vill din förening eller organisation vara värdar för utställningen under en period, hör gärna av dig till:

Ebba Jacobsson, utställningsansvarig Studieförbundet Vuxenskolan
ebba.jacobsson@sv.se