Folktro och sägner i Bohuslän av Gun Jarnedal

jömän var mycket vidskepliga. Folktro var nedärvd genom generationer. Många drunknade, fiskelyckan var osäker, båtarna var inte så stora och de var beroende av vädrets makter. Då behövs det något att tro på, frånsett religionen. Arbetet på havet kändes tryggare om regler och gamla sedvänjor följdes. Kanske kunde du påverka framtiden och förutse den, om … Fortsätt läsa Folktro och sägner i Bohuslän av Gun Jarnedal