Frågor och Svar (faq)

Vad är Skagerraks Kapare?

Skagerraks Kapare är ett koncept som Lysekils kommun står bakom i samarbete med bland andra Isegran/Fredrikstad kommune i Norge och med stöd från EU-programmet Interreg. Projektet heter Business to Heritage och målsättningen är att skapa ett upplevelsecenter i Lysekil där Skagerraks Kapare ingår som en viktig del.

Varför satsar Lysekil på det här?

Något liknande upplevelsecenter där kapare står i fokus finns inte i Sverige och knappt någon annanstans i världen heller. Det gör projektet extra spännande.

Berättelserna om vad som hände på havet utanför den svenska västkusten är få och forskningen i ämnet har hittills varit ganska blygsam. Men kaparverksamheten är en del av vårt kulturarv och det är viktigt både för historieskrivningen och för samhället i stort att den kunskap som finns lyfts fram. Alla kan vinna på satsningen – från att fler besökare lockas till Lysekil till att lokalbefolkningens identitet och historia stärks.

Kan man besöka Skagerraks Kapare?

Förutom denna webbplats finns från och med sommaren 2013 en enkel väggutställning på plats i Havets Hus i Lysekil.

Hur ska upplevelsecentret se ut?

Det har ännu inte fattats något definitivt beslut om att skapa ett upplevelsecenter i Lysekil men arbetet för att bygga upp ett gediget material att utgå från pågår för fullt.

Hur den fysiska platsen för ett upplevelsecenter ska se ut är alltså fortfarande väldigt osäkert. Det kan bli i egna, nybyggda lokaler eller i redan befintliga lokaler som görs om för att passa den nya verksamheten.

Vad har hänt hittills?

Sedan projektet startade har flera föreläsningar, studiecirklar och cafédialoger anordnats. Den 23-24 november 2011 genomfördes en nordisk kaparkonferens i Fiskebäckskil. Medverkade gjorde bland andra Dick Harrison, professor i historia, Lars Ericson Wolke, professor i militärhistoria och Ann Rosman, författare.

Vad händer nu och framöver?

I dag ligger fokus på att ta fram innehåll och berättelser om den ganska okända kaparverksamheten som pågick utanför den svenska västkusten. Till detta kommer också fakta om hur människorna levde i det bohuslänska kustlandskapet under 1700-talet.

Från mitten av juli 2013 finns en presentation om Skagerraks kapare i Havets Hus i Lysekil. Sommaren 2014 ska en mindre kaparutställning stå klar – även den i Havets Hus lokaler. En kort dokumentärfilm om projektet håller också på att produceras.

Under 2013 och 2014 hålls ytterligare fördrag och dialoger på temat Skagerraks Kapare. En ny kaparkonferens planeras också.