Bättre affärer med bättre värdskap

Detta inlägg postades i Nyheter den av .

I april arrangerar Turistbyrån i Lysekil tillsammans med projektet Business to Heritage en utbildningsdag för inbjudna företagsledare. Temat är att skapa bättre affärer med bättre värdskap.

I dagens upplevelsesamhälle blir värdskapet allt viktigare i mötet med kunden. Vad gör du för
att tillmötesgå dina kunder och få dem att återkomma? Värdskap eller värdeskapande är också
viktigt ur ett internt perspektiv. Medarbetare som känner sig värdefulla, mår gott och tar ansvar
blir mer kreativa och ökar produktiviteten i företaget.

Värdskap både inåt och utåt från verksamheten har alltid spelat en central roll för att bygga framgångsrika produkter. Inspiratören Mattias Grapenfelt, som har över 20 års erfarenhet från arbete inom besöksnäringen, är på plats för att dela med sig av sina erfarenheter och håller i en workshop där deltagarna utmanas att hitta sin form för att leverera värdskap i världsklass.