Bra och många idéer på workshop om arenautveckling

Detta inlägg postades i Nyheter den av .

I onsdags den 19 februari anordnade projektet Business to Heritage en workshop om utveckling av Havsbadsområdet. En kreativ förmiddag med representanter från Strandflickorna, Havets Hus, Sea4Fun, Kallbadhusets Vänner, Lysekil Guide, Havets Hus Bistro, Lysekils kommun, LSSG, Konstnär Ulla Magnusson Lindbom, berättare Gun Jarnedahl och Østfold forskning.

Vilken lysande workshop det blev. Efter inledande presentation av Cia Lantz om status i projektet B2H engagerade sig alla till fullo i ”Havsbadsområdets värdegrund”. Vad ska området stå för? Vad ska besökaren känna och uppleva? Vad kan alla aktörer i området ställa sig bakom? Under en timme gick deltagarna loss i workshop ledd av Innovatum. Mängder av bra idéer kom upp och tillslut enades man om fem värdeord för Havsbadsområdet i Lysekil.

Bemötande. Välbefinnande & rekreation. Lärande. Skärgård. Storm & stilje. 

Efter den intensiva workshopen fick deltagarna ta en paus och lyssna på Per Nadén som presenterade sitt jobb inom B2H. Han beskrev vilka zoner som skulle kunna utgöra ”Arena Havsbadsområdet”, baserat på vad som finns där idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. Intressant och tankeväckande!

Vi avslutade sammankomsten med ytterligare en workshop. Den här gången handlade det om att ta fram nya idéer på aktiviteter som kan genomföras i området redan till sommaren. ”Reglerna” som gruppen hade att förhålla sig till i idéarbetet var;
En eller flera aktörer ska äga aktiviteten, den ska genomföras senast augusti 2014, till en rimlig kostnad och komma många till del.

Även här kom det fram många intressanta idéer till aktiviteter. Fyra valdes ut och fick en ”ägare” som nu kommer jobba vidare. Vad som förverkligas kommer du att se till sommaren…

Som arrangör av dagen och workshopledare är jag helnöjd med både uppslutningen och engagemanget. Det finns massor av bra idéer och en stor vilja att utvecklas bland alla aktörer i området. Kul!

Nästa ”aktörsträff” blir troligtvis i början på april. Då kommer vi prata om hur NI förvaltar allt bra som startata vidare efter projekts slut. Håll utkik här på bloggen och i er mejlinkorg efter inbjudan…