Frukostträffar för aktörer inom projekt B2H

Detta inlägg postades i Nyheter den av .

Inom ramen för projekt B2H bjuds aktörerna i Havsbadsområdet med omnejd in till ett antal frukostträffar. Två har redan genomförst att två är att vänta i höst.

Hållbar utveckling med Sonja Andrén från Innovatum, april 2013

  • Hållbart företagande och CSR – vad är det?
  • Varför är det viktigt? Vilka trender är på gång?
  • Hur kan jag använda det i min verksamhet? Är det lönsamt?

Sonja är utbildad biolog och miljövetare från västra Kanada som kom till
Sverige 2001 och har sedan dess byggt upp ett framgångsrikt företag, tillsammans med sin man, som levererar smakupplevelser till kunder världen runt. Idag coachar hon företag i Inkubator-programmet på Innovatum och hjälper företag att sätta hållbarhets fokus i sina affärsutvecklingsstrategier.

Kapare i ett Bohuslänskt och internationellt perspektiv med Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, september 2013

Vem har har hört talas om Otte Torbjörnsson fråm Älvsborg

började föreläsningen med Dick Harrison på Vikarvet. Ja, det var det ju inte många som hade och exemplen fortsatte att rada upp sig. Kaparnas historia finns och är väl dokumenterad, menar Dick H. I arkiv och samlingar väntar en skatt på att hittas och gestaltas. Men då måste vi börja ställa frågor och leta efter svar, både inom den folkliga traditionen och den akademiska forskningen. Ett led i detta arbete är den här hemsidan samt den exposé över kaparnas historia som presenteras på Havets Hus sommaren 2013. Men mycket återstår ännu att hitta och gestalta.

Att bli starkare genom samverkan med Anja Praesto, marknadsförare och kulturarvsambassadör, oktober 2013

Anja Praesto har jobbat många år inom kulturarvssektorn med framför allt marknadsföring och projektledning. Kulturturism har blivit hennes signum och där har hon med sig både Arn, Birger jarl och Magnus Ladulås i bagaget, liksom gränsöverskridande projekt med bland annat Mellanöstern. Hon har arbetat både på Västergötlands museum i Skara och på Bohusläns museum inom ramen för Västarvet.

Storytelling och upplevelsedesign med Lena Mossberg, professor i marknadsföring vid Göteborgs universitet, november 2013

Att skapa upplevelser – från OK till WOW

är en av Lenas mest kända böcker och utsågs till Årets marknadsföringsbok 2004 av Sveriges Marknadsförbund. Den handlar hur våra konsumtionsmönster har förändrats under det senaste decenniet och hur vi söker nya vägar för att lära oss, bli underhållna och njuta av livet. Idag talas det om upplevelser, upplevelseekonomi och upplevelseindustri. Upplevelser handlar om att få kunden engagerad och om att emotionella värden är betydelsefulla vid köp och konsumtion.

Lena kommer att behandla detta men även beröra sin forskning kring upplevelsedesign och begreppen ”enklav” som användes för att beskriva en plats som är tydligt avgränsad, med en början och ett slut, så att besökaren tydligt kan kontrastera upplevelsen mot sitt vardagliga liv. Detta
är en förutsättning för att skapa en stark upplevelse.

Endast för inbjudna.